Pronar

Pronar - komunalni priključci i mašine

Kompanija Pronar koja je nastala pre 30 godina u Poljskoj I kako oni vole da kažu 100% poljska kompanija, koja se kontinuirano I dinamično razvija, ulaže u jedinstvena evropska rešenja u smislu proizvoda I tehnologije – kako bi bila samozadovoljni I nezavisni proizvođač. Pronar je takođe jedan od najvećih proizvođača točkova za poljoprivrende I hidraulične mašine, pneumatike I hidraulične sisteme, osovine za prikolice, kao I čelične profile I plastične komponente.

 

Sa velikim brojem vodećih proizvoda I rešenja, Pronar postavlja nove trendove u poljoprivrednoj tehnologiji, komunalnim uslugama I upravljanju otpadom. Kao rezultat, kompanija je pionir u tehnologiji I inicijator celokupne industrije, sve u skladu sa okruženjem.

 

Na ovom sajtu možete pogledati proizvode koje vam nudi ova kompanija:

 

Pronar