PRIKJUČCI ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE

Hidraulično svrdlo

Mrežasta kašika

Kašika za sejanje

Novi sistem brzo promenljive ploče sa integrisanim hidrauličnim crevima

Brzo promenljiva ploča

Kašika

Procesorska glava za sečenje drveta

Kašika za drva