Trake za podizanje bagera

PRIKJUČCI ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE

- trake za podizanje od specijalnih materijala;
- trouglasti dizajn sa kukom i prstenom;
- pogodan za bagere do 5 t radne težine.

MINI BAGER TB 210 R
MINI BAGER TB 215 R
MINI BAGER TB 216 KAB
MINI BAGER TB 216 BK
MINI BAGER TB 219 KAB
MINI BAGER TB 219 BK
MINI BAGER TB 23 R KAB
MINI BAGER TB 23 R BK
MINI BAGER TB 230 KAB
MINI BAGER TB 230 BK
MINI BAGER TB 240 KAB
MINI BAGER TB 240 BK
MINI BAGER TB 138 FR