POWERTITLT

PRIKJUČCI ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE

Maksimalna težina bagera  (t)

1,8

Ukupna težina  (kg)

41

Ugao okretanja  (°)

134

Opseg pritiska  (bar)

197-210

Obrtni moment  (Nm)

1.580

Moment inercije  (Nm)

3.160

Maksimalna težina bagera  (t)

2,6

Ukupna težina  (kg)

34

Ugao okretanja  (°)

180

Opseg pritiska  (bar)

150-250

Obrtni moment  (Nm)

1.600

Moment inercije  (Nm)

6.400

Maksimalna težina bagera  (t)

3,6

Ukupna težina  (kg)

52

Ugao okretanja  (°)

180

Opseg pritiska  (bar)

10-250

Obrtni moment  (Nm)

2.600

Moment inercije  (Nm)

9.350

Maksimalna težina bagera  (t)

5,6

Ukupna težina  (kg)

84

Ugao okretanja  (°)

180

Opseg pritiska  (bar)

150-250

Obrtni moment  (Nm)

4.360

Moment inercije  (Nm)

14.850

Maksimalna težina bagera  (t)

8,5

Ukupna težina  (kg)

117

Ugao okretanja  (°)

180

Opseg pritiska  (bar)

150-250

Obrtni moment  (Nm)

6.700

Moment inercije  (Nm)

21.600

Maksimalna težina bagera  (t)

15

Ukupna težina  (kg)

189

Ugao okretanja  (°)

180

Opseg pritiska  (bar)

150-250

Obrtni moment  (Nm)

13.200

Moment inercije  (Nm)

41.900

MINI BAGER TB 215 R
MINI BAGER TB 216 KAB
MINI BAGER TB 216 BK
MINI BAGER TB 219 KAB
MINI BAGER TB 219 BK
MINI BAGER TB 23 R KAB
MINI BAGER TB 23 R BK
MINI BAGER TB 230 KAB
MINI BAGER TB 230 BK
MINI BAGER TB 240 KAB
MINI BAGER TB 240 BK
MINI BAGER TB 138 FR
MINI BAGER TB 250 KAB
MINI BAGER TB 250 BK
MINI BAGER TB 260
MINI BAGER TB 153 FR
MINI BAGER TB 290
MINI BAGER TB 280 FR
MINI BAGER TB 295 W
MINI BAGER TB 1140 SER 2
MINI BAGER TB 1160 W