PRIKJUČCI ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE

Hidraulična rotaciona freza

POWERTITLT

Hidraulični čekić

Hvataljka za rušenje i sortiranje

Klešta za drobljenje betona

Vibraciona ploča

Hidraulične makaze sa hvataljkama za sečenje

Makaze za granje