Piccini Group

Piccini Group - samoutovarni mikseri i mobilne betonske baze

Kmpanija PICCINI GROUP

 

Kompanija PICCINI GROUP osnovana je u Italiji 1949. godine, kompanije je porasla toliko da je bila prisutna u više od 80 zemalja. Danas, Piccini Group ostvaruje 90% svog konsolidovanog prometa u proizvodnim objektima koji rade u Italiji I u inostranstvu sa pridruženim kompanijama.

 

Piccini group je usvojila struktuiranu strategiju u pogledu održivog razvoja, omogućavajući joj da uspostavi ravnotežu između profitabilnosti, društvenog I ekološkog aspekta svog poslovanja.

 

Piccini Group ima organizovane I komplementarne entitete, grupa se sastoji od mreže od 15 visoko odgovornih kompanija sposobnih za pružanje inovativnih rešenja klijentu I partnerima za izgradnju, projektovanje, rad I održavanje zgrada I infrastructure.

Grupa se stalno bavi pitanjima, razvija svoju delatnost I diverzifikuje svoje aktivnosti, uključujući obnovljivu energiju I valorizaciju otpada.

 

Na ovom sajtu možete pogledati proizvode koje vam nudi ova kompanija:

 

Piccini Group