KOMPAKTNI MINI I MIDI BAGERI

MINI BAGER TB 210 R

Težina (kg)

1.177

Širina (mm)

750/1.020*

Visina (mm)

 2.190

Max. dubina kopanja (mm)

1.755

Snaga motora ISO 14.396 (kW)

8.8

Snaga motora ISO 14.396 (PS)

11.9

Brzina (km/h)

3.7

*  Širina sa hidrauličnim proširenjem tragova, bez ogledala;

MINI BAGER TB 215 R

Težina (kg)

1.684

Širina (mm)

980/1.300*

Visina (mm)

2.345

Max. dubina kopanja (mm)

2.190

Snaga motora ISO 14.396 (kW)

11.5

Snaga motora ISO 14.396 (PS)

15.4

Brzina (km/h)

4.2

*  Širina sa hidrauličnim proširenjem tragova, bez ogledala;

MINI BAGER TB 216 KAB

Težina (kg)

1.974

 

Širina (mm)

1.055/1.300*

 

Visina (mm)

2.360

 

Max. dubina kopanja (mm)

2.390

 

Snaga motora ISO 14.396 (kW)

11.5

 

Snaga motora ISO 14.396 (PS)

15.5

 

Brzina (km/h)

4,2

 

*  Širina sa hidrauličnim proširenjem tragova, bez ogledala;

 

MINI BAGER TB 216 BK

Težina (kg)

1.879

Širina (mm)

985/1.300*

Visina (mm)

2.280

Max. dubina kopanja (mm)

2.390

Snaga motora ISO 14.396 (kW)

11.2

Snaga motora ISO 14.396 (PS)

15.5

Brzina (km/h)

4,2

*  Širina sa hidrauličnim proširenjem tragova, bez ogledala;

 

MINI BAGER TB 216 E

Težina (kg)

1.920

Širina (mm)

1.055/1.300*

Visina (mm)

2.360

Max. dubina kopanja (mm)

2.390

Snaga motora ISO 14.396 (kW)

17.0

Brzina (km/h)

4,2

*  Širina sa hidrauličnim proširenjem tragova, bez ogledala;

 

Hidraulični bager se elektirčnim motorom, pogodan je za rudnike.

Prednosti:

Električni pogon ne stvara buku i radi bez stvaranja štetnih emisija;

Rad u dvoranama i u zatvorenom prostoru može se izvoditi bez opasnosti za radno okruženje ( i radnike).

MINI BAGER TB 219 KAB

Težina (kg)

2.190

Širina (mm)

1.055/1.300*

Visina (mm)

2.360

Max. dubina kopanja (mm)

2.520

Snaga motora ISO 14.396 (kW)

12.0

Snaga motora ISO 14.396 (PS)

16.1

Brzina (km/h)

4

*  Širina sa hidrauličnim proširenjem tragova, bez ogledala;

 

MINI BAGER TB 219 BK

Težina (kg)

2.065

Širina (mm)

985/1300*

Visina (mm)

2.290

Max. dubina kopanja (mm)

2.520

Snaga motora ISO 14.396 (kW)

12.0

Snaga motora ISO 14.396 (PS)

16.1

Brzina (km/h)

4

*  Širina sa hidrauličnim proširenjem tragova, bez ogledala;

 

MINI BAGER TB 23 R KAB

Težina (kg)

2.728

Širina (mm)

1.400

Visina (mm)

2.450

Max. dubina kopanja (mm)

2.560

Snaga motora ISO 14.396 (kW)

14.4

Snaga motora ISO 14.396 (PS)

16.1

Brzina (km/h)

4,2