DAMPERI GUSENIČARI

WB 07

Težina (kg)

510

Nosivost (kg)

700

Ukupna dužina (mm)

2.630

Ukupna visina (mm)

1.960

Ukupna širina (mm)

880

Snaga motora (kB/hp-mina)

4.1/5.6

Brzina (km/h)

4.4

WB 12

Težina (kg)

885

Nosivost (kg)

1.200

Ukupna dužina (mm)

2.760

Ukupna visina (mm)

2.015

Ukupna širina (mm)

950

Snaga motora (kB/hp-mina)

8.3/11.3

Brzina (km/h)

5.8

TCR 50

Težina (kg)

6.130

Nosivost (kg)

3.200

Ukupna dužina (mm)

4.660

Ukupna visina (mm)

2.675

Ukupna širina (mm)

2.000

Snaga motora (kB/hp-mina)

67.7/90.7-2.500

Brzina (km/h)

8.6

TCH - 1500

Težina (kg)

1.280

Nosivost (kg)

1.000

Ukupna dužina (mm)

2.730

Ukupna visina (mm)

2.180

Ukupna širina (mm)

1.080

Snaga motora (kB/hp-mina)

15.8/21.5-2.400

Brzina (km/h)

7

TCH - 2500

Težina (kg)

2.400

Nosivost (kg)

2.500

Ukupna dužina (mm)

3.662

Ukupna visina (mm)

2.470

Ukupna širina (mm)

1.608

Snaga motora (kB/hp-mina)

35.8/48.0-2.600

Brzina (km/h)

5.5/11.0

MST 300 VD-R

Težina (kg)

2.200

Nosivost (kg)

2.500

Ukupna dužina (mm)

3.150

Ukupna visina (mm)

1.780

Ukupna širina (mm)

1.600

Snaga motora (kB/hp-mina)

33.8/46.0-2.800

Brzina (km/h)

9

MST 1500 VD

Težina (kg)

9.200

Nosivost (kg)

6.300

Ukupna dužina (mm)

5.300

Ukupna visina (mm)

2.900

Ukupna širina (mm)

2.640

Snaga motora (kB/hp-mina)

150.0/204.0-2.700

Brzina (km/h)

11

MST 2200 VD

Težina (kg)

13.500

Nosivost (kg)

10.000

Ukupna dužina (mm)

6.200

Ukupna visina (mm)

3.140

Ukupna širina (mm)

2.905

Snaga motora (kB/hp-mina)

186.0/253.0-2.200

Brzina (km/h)

12